Mažosios Pėdutės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MazosiosPedutes.lt el. parduotuvės/ platformos (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje platformoje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi MazosiosPedutes.lt platforma, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Internetinės parduotuvės „www.MazosiosPedutes.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.2. Registruojantis MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje platformoje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ar „Užsakyti“ bei pats apmoka už prekes.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. MazosiosPedutes.lt yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MazosiosPedutes.lt internetinėje platformoje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su MazosiosPedutes.lt internetine platforma, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas ir apie tai informuoti Pardavėją. Pardavėjo informaciją be kontaktinius duomenis pirkėjas gali pamatyti užsakymo patvirtinimo dokumente.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis MazosiosPedutes.lt internetine platforma, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis MazosiosPedutes.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti MazosiosPedutes.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis MazosiosPedutes.lt internetine platforma, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą MazosiosPedutes.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5.6. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
5.7. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje platformoje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

6.1. Internetinėje platformoje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais su PVM.
6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad platformoje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti platformoje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą platformoje esančią informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
6.5.1. Pirkėjas gali atsiskaityti naudodamasis "NeoPay" mokėjimo sistema, kurios pagalba Pirkėjas bus nukreiptas į savo el. bankininkystę.
6.5.2. Pirkėjas gali atsiskaityti bankiniu pavedimu pervesdamas pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
6.5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti mokėjimo kortelę, naudojant mūsų partnerį Stripe.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.
9.2 Papildoma informacija Prekių gražinimas ir keitimas

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba tiesiogiai parduotuvei iš kurios pirko prekes.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Elektroninės parduotuvės mazosiospedutes.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. Plačiau apie tai, skaitykite "Slapukų Politika"
Jūsų naršyklės versija pasenusi !
Dėl to svetainė gali veikti nekorektiškai. Atnaujinkite naršyklę Atnaujinti×